СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 9826/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 04.09.2019 10:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
-Призовка изпратена по ел.поща - 03.09.19г
2
ответник
-Юрк.Н. Желязков уведомен по тел.0882520122 в 14:15ч - 03.09.19г

М.А.