ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3837 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 9528/2018 на ВАС
ДокладчикВесела АндоноваСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидкасацияЗаседания26.09.2019 10:30
26.09.2019 09:00
Образувано на08.04.2019 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на26.09.2019 г.