ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

15109 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5627/2014 на Адм. съд - София-град
ДокладчикВиолета ГлавиноваСтатусОпределено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания28.10.2015 10:30
Образувано на05.12.2014 г.Деловодител Мая Янкова
Свършено на28.10.2015 г.