ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

438 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6092/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикТаня КуцароваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания16.01.2017 09:00
Образувано на12.01.2016 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на16.01.2017 г.