ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9826 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 922-МИ/2019 на ЦИК
ДокладчикСветослав СлавовСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания04.09.2019 10:00
Образувано на03.09.2019 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на04.09.2019 г.