СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 75/2016 г. Document Link Icon,
насрочено за 08.11.2017 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - Ченалова на 21.07.17г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к.Захариева на 17.07.17г-
3
заинтересована страна
Призовката връчена - ю.к.Рътарова на 17.07.17г-
4
прокурор
-

М.С.