СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 11558/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 13.05.2019 14:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
-Призовката връчена -ю.к.Терзийска на 09.11.18г-
2
ответник
гр. София бул. Витоша № 4 ет. 1 ч/з адв. Петромир Кънчев Призовката връчена - адв. Симеонова на 21.01.19г
3
прокурор
-

Б.Г.