СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 1749/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 16.05.2013 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - лично на 28.03.13г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Казаков на 18.03.13г-
3
заинтересована страна
Призовката връчена - Янакиева на 18.03.13г-
4
прокурор
-

М.П.