СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 11538/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 03.12.2019 11:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
-Призовката връчена - на 11.10.2019 г.
2
ответник
Призовката връчена - Велинова на 14.10.19г-
3
заинтересована страна
-Призовката връчена - лично на 11.10.2019 г.
4
прокурор
-

М.Ц.