СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14154/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 04.02.2020 14:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Силивия Димитрова Зорова с ЕТ"Силвия Зорова" - гр. София ж.к. Дружба 1 ул. "Искърско шосе" № 13 А Адм. сграда "Пършевица" Призовката връчена - Кристина Янева на 20.01.20г
2
жалбоподател
ч/з адв. Евгений Велков гр. Пловдив ул. "Житен пазар" № 9 Призовката връчена - Гондова на 09.01.20г
3
жалбоподател
Призовката връчена - адв. Янев на 24.01.20г-
4
жалбоподател
Призовката връчена - адв. Янев на 24.01.20г-
5
жалбоподател
Призовката връчена - адв. Янев на 24.01.20г-
6
жалбоподател
- приз. на осн. чл. 137 ал. 3 АПК
7
жалбоподател
- приз. на осн. чл. 137 ал.3 АПК
8
жалбоподател
- приз. на осн. чл. 137 ал.3 от АПК
9
жалбоподател
- приз. на осн. чл. 137 ал.3 АПК
10
касационен жалбоподател
-
11
ответник
приз. връчена на 09.01.2020 г. на юрк. Б. Митев
12
прокурор
-

Б.П.