ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1813 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Решение 4264-НС/2017 на ЦИК
ДокладчикБисерка ЦаневаСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания14.02.2017 11:00
Образувано на13.02.2017 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на14.02.2017 г.