ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Осмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6455 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3643/2019 на Адм. съд - Пловдив
ДокладчикВасилка ШаламановаСтатусРешено
МатерияЗакон за местните данъци и такси
ВидкасацияЗаседания10.11.2020 11:00
Образувано на25.06.2020 г.Деловодител Надежда Томова
Свършено на10.11.2020 г.