ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14663 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5094/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикВаня ПуневаСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания19.09.2016 10:00
Образувано на29.12.2015 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на19.09.2016 г.