ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9316 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 532-МР/2021 на ЦИК
ДокладчикРумяна БорисоваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания16.09.2021 11:00
Образувано на14.09.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на16.09.2021 г.