ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3391 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4859/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикАлбена РадославоваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания10.04.2017 10:00
Образувано на17.03.2016 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на10.04.2017 г.