ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Първо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6700 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 260/2017 на Адм. съд - Перник
ДокладчикСветлозара АнчеваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на09.06.2017 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на20.06.2017 г.