ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8445 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 559/2018 на Адм. съд - Враца
ДокладчикРосен ВасилевСтатусРешено
МатерияЗООС/решение по ОВОС
ВидкасацияЗаседания29.01.2020 14:00
Образувано на23.07.2019 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на29.01.2020 г.