ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14676 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 976/2019 на Адм. съд - София-област
ДокладчикВиолета ГлавиноваСтатусРешено
МатерияЗакон за защита от дискриминацията
ВидкасацияЗаседания19.02.2020 10:30
Образувано на23.12.2019 г.Деловодител Светла Касабова
Свършено на19.02.2020 г.