ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6256 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Решение 312-ЕП/2014 на ЦИК
ДокладчикСветослав СлавовСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания14.05.2014 13:00
Образувано на12.05.2014 г.Деловодител Елеонора Маринкова
Свършено на14.05.2014 г.