ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12165 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 932/2019 на КЗК
ДокладчикКремена ХаралановаСтатусРешено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания26.11.2019 11:00
Образувано на16.10.2019 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на26.11.2019 г.