СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 4137/2014 г. Document Link Icon,
насрочено за 22.05.2014 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
молител
Призовката връчена - на 08.04.14г-
2
ответник
Призовката връчена - Тодорова на 08.04.14 г-

М.П.