ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10834 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2609/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикПламен ПетруновСтатусРешено
МатерияКасационни жалби (протест)
ВидкасацияЗаседания03.10.2016 09:00
Образувано на17.09.2015 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на03.10.2016 г.