ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8776 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6925/2015 на ВАС
ДокладчикГалина СолаковаСтатусОпределено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на03.08.2015 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на07.08.2015 г.