ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5342 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

ПМС 58/2016 на МС
ДокладчикДиана ДобреваСтатусОпределено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания26.10.2016 10:30
Образувано на09.05.2016 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на26.10.2016 г.