ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12505 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 29/т.1.1 и т.1.2 от 17.09./2019 на ВСС-Съдийска колегия
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусРешено
МатерияЗСВ/дисциплинарни производства
ВидпървоинстанционноЗаседания09.03.2020 11:00
Образувано на24.10.2019 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на09.03.2020 г.