СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 10523/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 08.10.2015 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена-ю.к.Пенева на 18.09.15г-
2
ответник
Призовката връчена - Петков на 23.09.15г-
3
ответник
Призовката връчена - Атанасов на 23.09.15г-
4
ответник
Призовката връчена - Кирязова на 23.09.15г-
5
ответник
Призовката връчена - Димова на 23.09.15г-
6
ответник
Призовката връчена - Стаматова на 23.09.15г-
7
ответник
Призовката връчена - адв. колега на 23.09.15г-
8
ответник
Призовката връчена - Тодор Георгиев на 23.09.15г-
9
ответник
Призовката връчена-ю.к. на 17.09.15г-
10
прокурор
-

М.А.