ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8601 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 11077/2016 на ВАС
ДокладчикРосица ДрагановаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидкасацияЗаседания10.10.2019 10:30
Образувано на25.07.2019 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на10.10.2019 г.