СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 6455/2020 г. Document Link Icon,
насрочено за 10.11.2020 11:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Петров на 14.07.20г
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Петров на 14.07.20г-
3
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Петров на 14.07.20г-
4
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Петров на 14.07.20г-
5
ответник
Призовката връчена - адв. Божикова на 09.07.20г-
6
прокурор
-

Ж.М.