СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 13984/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.11.2016 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Гайтанджиев на 01.04.16г-
2
ответник
ч/з адв. Пенка Петрова и адв. Румяна Николова, гр. София, пл. "Света Неделя" № 16, ет. 6, офис 6 Призовката връчена - адв. Милчев колега на 29.03.16г
3
ответник
-

С.П.