ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14199 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Решение 1222/2019 на КЗК
ДокладчикМира РайчеваСтатусОпределено
МатерияЖалба концесии
ВидкасацияЗаседания12.03.2020 10:00
19.03.2020 10:00
07.05.2020 10:00
Образувано на12.12.2019 г.Деловодител Светла Цанова
Свършено на07.05.2020 г.