СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 6545/2014 г. Document Link Icon,
насрочено за 21.05.2014 13:30 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
-уведомена по телефон Екатерина Каменщик /координатор/ в 10:06ч. на 19.05.14г. /Н.Янкова/
2
жалбоподател
-уведомен лично по телефон в 10:08ч. на 19.05.14г. /Н.Янкова/
3
ответник
-уведомена Кр.Манолова /тех.сътрудник/ по телефон в 10:10ч. на 19.05.14г. /Н.Янкова/

И.А.