СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 5937/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 21.01.2020 14:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - адв. Мачев на 11.12.19г-
2
ответник
-Призовката е връчена на 09.12.2019 г.
3
заинтересована страна
-Призовката е връчена на Р. Давидова на 11.12.2019 г.
4
заинтересована страна
Призовката връчена - Борисова на 09.12.19г-
5
прокурор
-Призовката е връчена на В. Ананиева на 09.12.2019 г.

Б.Г.