ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12075 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 14109/2011 на ВАС
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания10.10.2013 09:00
Образувано на11.09.2013 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на10.10.2013 г.