ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5586 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 326/2021 на Адм. съд - Плевен
ДокладчикЕманоил МитевСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на31.05.2021 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на11.11.2021 г.