СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 15109/2014 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.10.2015 10:30 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена-ю.к.Градинаров на 20.07.15г-
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена-ю.к.Градинаров на 20.07.15г-
3
ответник
Призовката връчена - Пеев на 24.07.15г-
4
прокурор
-

Ж.С.