ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11927 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Решение 714/2015 на КЗК
ДокладчикТатяна ХиноваСтатусРешено
МатерияЖалба обществени поръчки
ВидкасацияЗаседания10.11.2015 09:00
Образувано на16.10.2015 г.Деловодител Емилия Димитрова
Свършено на10.11.2015 г.