СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 15235/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 25.09.2019 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
ув. с.з.
2
жалбоподател
ув. чл. 137 ал. 7 АПК
3
жалбоподател
ув. в с.з.
4
ответник
ув. с.з.
5
заинтересована страна
ув. чл. 137 ал. 7 АПК
6
заинтересована страна
ув. чл. 137 ал. 7 АПК
7
заинтересована страна
ув. чл. 137 ал. 7 АПК
8
прокурор
-

М.С.