ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11288 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Решение 3707-НР/2016 на ЦИК
ДокладчикТодор ПетковСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания06.10.2016 10:00
Образувано на05.10.2016 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на06.10.2016 г.