СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 511/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 14.02.2013 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Спасова на 28.02.13г-
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Спасова на 28.02.13г-
3
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. спасова на 28.02.13г-
4
касационен жалбоподател
ч/з адв. Лилия Василева Попова, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 154, ет. 2 Призовката връчена - адв. Попова на 05.03.13г
5
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Златева на 27.02.13г-
6
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
7
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
8
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
9
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
10
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
11
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
12
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Стоилова на 21.03.13г-
13
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
14
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г
15
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
16
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
17
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
18
частен жалбоподател
Призовката връчена - адв. лично на 22.02.13г-
19
ответник
Призовката връчена - Кирева на 25.02.13г-
20
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 22.02.13г-
21
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 22.02.13г-
22
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 22.02.13г-
23
прокурор
-

С.П.