ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4432 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2308/2012 на Адм. съд - Пловдив
ДокладчикЙовка ДражеваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на03.04.2013 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на16.04.2013 г.