ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4703 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1141/2020 на Адм. съд - София-област
ДокладчикКалина АрнаудоваСтатусРешено
МатерияЗакон за радиото и телевизията
ВидкасацияЗаседания14.06.2021 14:00
Образувано на29.04.2021 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на14.06.2021 г.