СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3391/2016 г. Document Link Icon,
насрочено за 10.04.2017 10:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Сръндев на 11.04.16г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Георгиева на 12.04.16г-
3
прокурор
-

Н.С.