СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 10431/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 10.10.2019 14:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Божурска на 26.03.19г-
2
ответник
Призовката връчена - мл. адв. Чолакова колега на 22.03.19г-
3
прокурор
-

Н.С.