ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Осмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9275 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Решение 73/2014 на БНБ
ДокладчикВесела ПавловаСтатусОпределено
МатерияДруги
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на16.07.2014 г.Деловодител Диана Тенева
Свършено на30.09.2014 г.