СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 13269/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 03.10.2016 09:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Ангелов на 21.12.15г-
2
ответник
Призовката връчена-ю.к.Милчева на 21.12.15г-
3
прокурор
-

С.В.