ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7145 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6276/2019 на ВАС
ДокладчикГеорги ГеоргиевСтатусРешено
МатерияЖалба лицензи
ВидкасацияЗаседания15.10.2020 09:00
Образувано на10.07.2020 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на15.10.2020 г.