ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14904 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Решение ЕО-1/2017 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусОпределено
МатерияЗООС
ВидпървоинстанционноЗаседания11.02.2019 11:00
Образувано на10.12.2018 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на11.02.2019 г.