СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 8637/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 05.10.2017 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
ч/з адв. Николай Даскалов - гр. София бул. "Цар Освободител" № 17А/АД"Бузева и партньори"/ Призовката връчена - ю.к. Петрова на 14.08.17г
2
ответник
-Призовката връчена - ю.к.Ботева на 09.08.17г-
3
прокурор
-

Г.Л.