СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 9804/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.10.2013 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Попов на 19.07.13г-
2
ответник
Призовката връчена - Пискова на 24.07.13г -
3
прокурор
-

П.К.