СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 16695/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 11.03.2014 11:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
гр. Враца ул. Индустриална № 7 Призовката връчена - Богданов на 16.01.14г
2
ответник
Призовката връчена - Недкова на 20.01.14г-
3
прокурор
-

Р.Т.